Kursi seksoloģijā sadarbībā ar
"Konsultēšanas un Sistēmisko risinājumu institūtu" (Krievija, Maskava)

Seksuālo problēmu sistēmiskie risinājumi pāru attiecībāsNodarbību laiki:

piektdien pl. 15-21,
sestdien pl. 10-17,
svētdien pl. 10-17.

1. modulis 4.- 6. marts
2. modulis 20. – 22. maijs
3. modulis 15. – 17. jūlijs

Darba valoda: krievu bez tulkojuma latviešu valodā.

Ārsti kuri apmeklējuši visus trīs moduļus saņem LĀSB apliecību (LĀB TIP2016/14, 80 TIP).

Norises vieta: Rīga, Čaka iela 103

Viena moduļa maksa: 200,00 EUR

Programma

I. modulis 4.-6. marts

Seksoloģija. Jautājuma vēsture. Priekšmeta un terapeita kongruence.

Ievads sistēmu teorijā. Sistēmiskie pamati darbam seksuālajā psihoterapijā. Cilvēks kā sistēma, kas iekļauta dažādos hierarhijas līmeņos. Sistēmas vīrietis un sieviete rašanās. Sakārtotība sistēmu iekšienē – «mīlestība seko aiz sakārtotības». Intimitātes un seksualitātes loma pārī. Neiropsiholoģiskais faktors pēc A.R.Lurija kā sistēmiskā darba pamats. Partnera pievilcība – ķermeņa, dvēseles un saprāta mērķu apmierinājums, kā mēs viens otru izvēlamies neapzinātā līmenī. Hormonālā sistēma – iemīlēšanās fizioloģiskais pamats. Iemīlēšanās, kas saistīta ar dopamīnu un mīlestība, kas saistīta ar oksitocīna hormonu. Dzimuma atšķirības un pusložu asimetrija.

Seksuālo disfunkciju struktūra. Organiskās un psihogēnās disfunkcijas. Seksuālās disfunkcijas, kas nav noteiktas ar organiskajiem traucējumiem.

Vīrišķā un sievišķā klīniskā seksoloģija, seksuālās veselības primārie un sekundārie traucējumi. Psihoseksuālā attīstība un tās etapi.

Psihoseksuālās un seksuālās attīstības traucējumu varianti un Lurija neiropsiholoģiskā faktora koncepcijas (ķermenis – emocijas – saprāts). Erogēnās zonas kā psihoseksuālās attīstības aspekts, adekvātu un neadekvātu erogēno zonu veidošanās un to ietekme uz seksuālajām disfunkcijām. Adekvātā un neadekvātā masturbācija un atbilstošie psihoseksuālās attīstības traucējumi.

Klasiskā seksuālā terapija, Masters un Džonsons – «iespēju» centrālā koncepcija, baiļu – relaksācijas terapeitiskais fokuss. Primārais – traucējumi vīrieša un sievietes kopulatīvā cikla funkcionālajās sistēmās. Ievads seksuālo attiecību neiroloģiskajā, ģenētiskajā, hormonālajā, psiholoģiskajā, anatomiskajā nodrošinājumā. Erektilās funkcijas un orgasma traucējumu neirofizioloģiskie aspekti.

Kas ir normāla un nenormāla seksualitāte. Dzimuma konstitūcija – spēcīga, vidēja vai vāja?

Diagnostikas metodes. Simboldramatiskie un Krāsu testi. Asociatīvo saikņu metožu izmantošana seksoloģijā.

II. modulis 20. – 22. maijs

Seksuālā anamnēze un sieviešu seksuālās apsekošanas principi. Sievietes orgasma fizioloģija un psiholoģija. Orgasma varianti. Orgasma funkcijas. Iedomātās ar orgasmu saistītās disfunkcijas un to korekcija. Psihogēnais orgasma trūkums sievietēm. Neirotiskā orgasma trūkuma veidošanās iemesli un īpatnības.

Psihoterapeitiskās intervences mērķis neirotiskā orgasma trūkuma gadījumos un izmantojamās psihoterapijas tehnikas (hipnoterapija, NLP tehnikas u.c.). Dizontoģenētiskā orgasma trūkuma varianti: absolūtais un koitālais (relatīvais) orgasma trūkums, to galvenās formas. Dizontoģenētiskā orgasma trūkuma terapijas principi. Orgasma refleksu un brīvi sasniegta orgasma iemaņu veidošana ar seksa rekonstruktīvās (treniņa) terapijas palīdzību. Adekvātu orgasma sasniegšanas iemaņu veidošana pie erogēno zonu nespējas vai neadekvātām vēlmēm pēc scenārija. Partnera neirotiskā orgasma aizlieguma pārvarēšana. Citas seksuālās disfunkcijas sievietēm un to psohoterapeitiskās korekcijas principi (alibidēmija, seksuālā aversija, dispareūnija, vagīnisms, hiperseksualitāte).

Seksuālā anamnēze un vīriešu ar seksuālo disfunkciju apsekošanas principi. Iedomātie seksuālie traucējumi vīriešiem. Dzimumtieksmes trūkums vai zaudējums. Seksuālā nepatika. Seksuālā apmierinājuma trūkums. Genitālās reakcijas nepietiekamība (erektilā disfunkcija). Organiskie un psihogēnie faktori erekcijas disfunkcijas gadījumos. Satraukuma sindroms, gaidot seksuālo neveiksmi un tā psihoterapeitiskā korekcija. Pielietojamās psihoterapijas metodes. Priekšlaicīga ejakulācija un tās terapija. Austrumu metodes ejakulācijas kontrolēšanai. Orgasma disfunkcijas vīriešiem. Traucējumi ejakulācijā dzimumdzīves debijā.

III. modulis 15. – 17. jūlijs

Sistēmu izmaiņu teorētiskie pamati, kas balstās uz «neapzinātām zināšanām par sistēmu struktūru». U.Otto Šarmerfa teorijas pielietojums sistēmiskajā seksuālajā terapijā.

Bezpersonisks adaptēts stress kā izdzīvošanai nepieciešamās traumatiskās pieredzes nodošana. Struktūras un ģimenes izkārtojuma metodes seksuālo disfunkciju terapijā. Pētnieciskais darbs dalībniekiem – mana dzimta un mana seksualitāte.

Traumatiskās seksuālās pieredzes psihoterapija. EMDR. Divpusējā stimulācija.

Seksuālais profils – kas ir norma un kas pataloģija. Atteikšanās no parafīlijas jēdziena izpratnes, atzīstot pieredzes dažādošanu.

Normālas seksualitātes slazdi. Sistēmisko dinamiku novirzīšana no funkcionālajām problēmām uz alibidēmijas problēmām. Seksualitātes pazemināšanās ilgstoša sakara gadījumā – «zem pelniem kvēlo ogles» – mūsdienu seksuālā terapija par šo problēmu – centrālā koncepcija «vēlme», terapeitiskais fokuss – seksuālais profils – «mēs esam dažādi, taču viens vesels». Kā ar «nevaru» maskējam mūsu «negribu» un koncepcijas «nevaru» izmainīšana uz «gribu, bet savādāk». Seksuālais profils – kā savienot nesavienojamo.

Bērnu un pusaudžu seksualitāte. Krīzes kā robeža starp bīstamību un iespēju.

Sekss pēc piecdesmit. Testosterons un estrogēns – vecuma izmaiņas un to pārvarēšana. Ieteicamās diētas. Seksa ietekme uz imūno, sirds asinsvadu un veģetatīvo sistēmu. Sekss un ilgdzīvošana.

Uz Augšu
Latvijas ārstu seksologu biedrība lasb.eu