Medcīnas studenti un seksoloģijaLĀSB ir ļoti ieinteresēti, lai jaunajiem ārstiem, kuri pašlaik vēl ir medicīnas studenti, rastos patiesa interese par seksoloģiju un iesaistītos seksoloģijas tālākās attīstībā Latvijā. Nav noslēpums, ka pašreizējā situācija ir samērā kritiska, jo lielākā daļa ārstu seksologu ir pensijas vai pirms pensijas vecumā, bet jauno speciālistu nozarē nav.

Viens no seksoloģijas bremzējošiem faktoriem ir LĀB, VM un dažu "veco" seksologu nostāja un atbalsts tam, ka seksoloģijai jābūt ir nevis pamatspecialitātei, bet papildspecialitātei, kas reāli kavē jauno speciālistu ienākšanu nozarē.

Lai kļūtu par ārstu seksologu, seksopatologu ir nepieciešams iegūt ārsta diplomu (grādu), iziet rezidentūru pamatspecialitātē un vēl divu gadu rezidentūru seksoloģijā. Kopumā tas aizņem 10-12 studiju gadus. Tāpēc ir jābūt lielai motivācijai iegūt ārsta seksologa, seksopatologa sertifikātu.

LĀSB lai veicinātu studentu interesi par seksoloģiju, 2015. gadā aicināja RSU un LU veidot studentu zinātnisko pulciņu seksoloģijā. Tūlīt jau būs gads, kopš RSU darbojas studentu pulciņš seksoloģijā un, kuru ļoti veiksmīgi vada Laura Zauska. Studenti ar lielu apzinīgumu gatavojas uz pulciņa sēdēm, par ko var pārliecināties apskatot pulciņa sēdēs nolasītos referātus.

Diemžēl saskarē ar studentiem, nākas konstatēt, ka šī iesaiste pulciņā vairāk ir vērsta uz kredītpunktu vākšanu.  Lai arī referāti ir cītīgi sagatavoti, rodas sajūta, ka tas vairāk ir zinātnisko rakstu apkopošanas pulciņš. Tas nav slikti, tomēr tas ir par maz. Neko jau nevar pārmest studentiem, jo viņi vadās no tiem uzstādījumiem, kas nāk no RSU un mūsu puses.

Sākot veidot studentu pulciņu, skatījums uz to bija nedaudz savādāks. Pēc sarunām bija domāts, ka šī sadarbība būs nedaudz ciešāka. Pagaidām studenti neizjūt savu piederību biedrībai. Tas nozīmē, ka pie šīs  piederības sajūtas būs vēl cītīgi jāstrādā turpmākajā periodā.

Pozitīva ziņa ir tā, ka tuvojas noslēgumam rezidentūras programmas seksoloģijā izveide un cerams, ka no nākošā gada būs pieejama arī rezidentūra seksoloģijā. Cerams, ka studenti nezaudēs savu degsmi un centību!

dr. Artūrs Vāvere
LĀSB valdes priekšēdētājs

Uz Augšu
Latvijas ārstu seksologu biedrība lasb.eu